Ask us - button

Finaleplaats 'Dutch Customer Award'

Op 21 november ‘13 werden door Link Magazine de Dutch Industrial Suppliers Awards en de Best Customer Award uitgereikt. Voor laatstgenoemde prijs was Bronkhorst High-Tech doorgedrongen tot de finale.

Bronkhorst High-Tech scoorde op vrijwel alle acht criteria goed. De toeleveranciers gaven aan tevreden te zijn over de ruimte die ze krijgen om hun specialisme zo goed mogelijk toe te passen en over de ondersteuning die ze krijgen bij het verbeteren van hun producten en processen. Voorts vinden ze dat Bronkhorst zijn afspraken goed nakomt en helder is in zijn communicatie over zaken als forecast, planning en specs. Ook over de wensen is het bedrijf over het algemeen open en duidelijk.

Namens Bronkhorst heeft Dhr. Jouwsma (foto) een oorkonde in ontvangst mogen nemen.


29-11-2013
Share this page: